GIỚI THIỆU CHUNG

Nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ mang đến tương lai, lợi ích bền vững cho khách hàng

Tại GTS, chúng tôi định hướng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tới tương lai dựa trên nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ công nghệ. Được hỗ trợ bởi các cơ sở nghiên cứu tiên tiến, nhân sự xuất sắc và mạng lưới R&D toàn cầu, chúng tôi tiếp tục phát triển các hóa phẩm, vật liệu và công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Động lực cho sự tăng trưởng liên tục

Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng mạng lưới các tổ chức R&D có kết quả theo chiến lược phát triển của chúng tôi. Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm GTS tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và mạng lưới R&D với các viện và trường đại học tại Việt Nam, Nhật Bản, Czech và Đức tạo ra các sản phẩm an toàn và tin cậy.

Chúng tôi đầu tư và phân bổ chiến lược để phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và ươm tạo các doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Vì mục đích này, chúng tôi tích cực tuyển dụng và đào tạo nhân tài cốt lõi, lựa chọn và quản lý các dự án đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng và thị trường, tích hợp các công nghệ cốt lõi hiện có với các công nghệ mới và chuẩn bị cho các doanh nghiệp mới trong tương lai.

Theo đuổi R&D với sản xuất và kinh doanh

Các sáng kiến ​​R&D của chúng tôi gắn chặt với việc tăng cường khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. Chúng tôi đang tăng cường khả năng cạnh tranh về chi phí và chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp bằng cách phát triển các sản phẩm đặc biệt, như phụ gia quy trình chăn nuôi, xử lý bảo quản rau củ quả, vệ sinh môi trường sinh hoạt  thân thiện với an toàn. Chúng tôi cũng tiếp tục đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực vật liêu nano ứng dụng trong nông nghiệp, xử lý môi trường như vật liệu nano bạc không chứa Bo, và nitrat, vật liệu tự làm sạch công nghệ nano TiO2, công nghệ chế tạo các hạt nano từ có tính kỵ  nước như các loại dầu, tinh dầu …

Các sáng kiến ​​R&D của chúng tôi không chỉ đơn giản là nâng cao khả năng cạnh tranh của chúng tôi trong các doanh nghiệp hiện tại. Ngày nay, chúng tôi đang tận dụng các năng lực cốt lõi được phát triển qua nhiều năm để phát triển và tích hợp các công nghệ hoàn toàn mới và các vật liệu thân thiện với môi trường tiên tiến.

Trong những năm tới, những nỗ lực R & D của chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực mang lại sự an toàn trong chăn nuôi, trồng trọt và thực phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược hướng đến kết quả bằng cách đảm bảo các công nghệ vật liệu độc quyền và tập trung vào R&D theo định hướng thị trường. Chúng tôi cũng có kế hoạch tăng tính linh hoạt và tốc độ của mình thông qua đổi mới mở tích cực khi chúng tôi mở rộng năng lực cốt lõi và bảo đảm các công nghệ thiết yếu trong tương lai.

Mục tiêu

TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ, TĂNG TRƯỞNG CÙNG VỚI KHÁCH HÀNG THÔNG QUA CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Tiên phong công nghệ

Chúng tôi cố gắng để được khách hàng tin tưởng và ngưỡng mộ, là nơi  đầu tư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư, nơi làm việc được lựa chọn hàng đầu, và được các đối thủ cạnh tranh noi theo.

Tăng trưởng cùng với khách hàng

Chúng tôi phát triển với các khách hàng bằng cách cung cấp giá trị sáng tạo giúp họ phát triển và thịnh vượng.

Sản phẩm đổi mới

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm nguyên liệu tốt nhất để đảm bảo sự thành công của khách hàng. Những vật liệu sáng tạo này vượt trội cả về giá cả và hiệu suất so với đối thủ, nâng cao hiệu suất của mọi sản phẩm mà khách hàng của chúng tôi tạo ra.

Giải pháp cải tiến

Chúng tôi giải quyết các vấn đề của khách hàng và cải thiện hiệu suất của họ bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và chuyên môn phù hợp với nhu cầu cụ thể.