Nano Bạc GTS sản xuất theo công nghệ xanh – Phiếu kết quả thử nghiệm

Phiếu kết quả thử nghiệm của Dung dịch Nano bạc GTS . Sản xuất theo công nghệ mới, không chứa Bo, Nitrat và một số chất có hại khác.

Thông số kỹ thuật hạt Nano bạc trong Dung dịch Nano bạc GTS:

FILE_20200515_164814_Nano Silver GTS AP

 

Hotline : 070.5050.222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo

0705050222